رهگیری سفارش

در منوی حساب من > ' سفارشات من ' روی شماره ی فاکتور موردنظر کلیک کنید تا باز شود. سپس منوی ' ارتباطات ' را باز کنید. کدرهگیری در این بخش نمایش داده شده است. اگر کدرهگیری وجود ندارد ، هنوز صادر نشده است، منتظر باشید.
کدرهگیری مرسوله خود را که به شکل RXXXXXXXXXXCN دریافت کرده اید، وارد کنید: