بازاریابی هوشمند سحیران

چنانچه دارای سایت یا وبلاگ هستید می توانید با معرفی فروشگاه سحیران، کوپن تخفیف جایزه بگیرید. حتی اگر صاحب سایت نیستید، می توانید لینک بازاریابی خود را برای دوستان ایمیل کنید یا در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

چگونه کوپن تخفیف جایزه بگیرم؟
کافیست در سایت ' ثبت نام ' کنید و ' لینک بازاریابی خود را ایجاد کنید ' و برای دوستان ایمیل کنید یا در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید. با کلیک دوست شما روی آن و مراجعه وی به فروشگاه، به ازای خریدی که انجام دهد، کوپن تخفیف به ایمیل شما بصورت آنی ارسال می گردد که می توانید به هنگام خرید در سایت استفاده کنید.